Details

Title

Semantic Field Analysis in the Study of Parent-Child Relationships

Journal title

Polish Psychological Bulletin

Yearbook

2009

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee for Psychological Science PAS

Date

2009

Identifier

ISSN 0079-2993

References

Aktinson R. (1995), The gift of stories. ; ATLAS. TI: <i>Atlas.ti - the Knowledge Workbench. User's manual and brief history.</i> <a target="_blank" href='http://www.atlasti.com'>http://www.atlasti.com</a> ; Bandler R. (1976), Changing with families. ; Bieliński J. (2007), Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych [Computer-assisted qualitative data analysis], ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody, 16, 89. ; Beneviste E. (1971), Problems in general linguistics. ; Bruner J. (1990), Życie jako narracja [Life as narrative], Kwartalnik Pedagogiczny, 4, 3. ; Bruner J. (1991), The narrative construction of reality, Critical Inquiry, 18, 1. ; Dryll E. (2001), Interakcja wychowawcza. ; Dryll E. (2008), Narracja: teoria i praktyka, 117. ; Erikson E. (1968), Identity: youth and crisis. ; Fitzgerald D. (2003), Linking children's social worlds: Perspective-taking in parent-child and peer contexts, Social Behavior and Personality, 31, 5, 509. ; Grice P. (1975), Syntax and Semantics. Vol 3: Speech Acts, 41. ; Gurba E. (2001), Możliwości stymulowania myślenia biograficznego u młodzieży [Possibility of stimulating biographical thinking in children], Psychologia Rozwojowa, 6, 417. ; Hazan C. (1994), Attachment as an organizational framework for research on close relationships, Psychological Inquiry, 5, 1. ; Kegan R. (1982), The evolving self. ; (1983), Studia z psycholingwistyki ogólnej i rozwojowej. ; Kohut H. (2000), Analysis of the self: Systematic approach to treatment of narcissistic personality disorders. ; Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. ; Labouvie-Vief G. (1995), Representations of self and parents across the life span, Journal of Adult Development, 2, 4, 207. ; McAdams D. (2003), Autobiographical memory and the construction of a narrative self: Developmental and cultural perspectives, 187. ; Mahler M. (1975), The psychological birth of the human infant. ; Mitchell S. (1988), Relational concepts in psychoanalysis: An integration. ; Noam G. (1988), Self, ego and identity: Integrative approaches, 3. ; Pennebaker J. (1999), Linguistic styles: Language use as an individual difference, Journal of Personality and Social Psychology, 77, 1296. ; Robin R. (1980), Język i społeczeństwo, 252. ; Tomasello M. (2003), Constructing a language: A usage-based theory of language. ; Tomasello M. (1994), Ecological and Interpersonal Sources of Self-Knowledge, 174. ; Wajszczuk J. (1997), System znaczeń w obszarze spójników polskich. Wprowadzenie do opisu. ; White M. (1990), Narrative means to therapeutic ends. ; Wierzbicka A. (1971), O spójności tekstu, 105.

DOI

10.2478/s10059-009-0018-y

×