Details

Title

Seasonal changes of ciliates in activated sludge (wastewater treatment plant „Bieławin”, Chełm)

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2016

Volume

Vol XIII

Authors

Keywords

wastewater treatment plant ; activated sludge ; ciliates

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1733-4233
×