Details

Title

Oddziaływanie regulatora na czynniki finansowe operatorów systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej

Journal title

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Yearbook

2017

Volume

vol. 20

Numer

No 2

Authors

Keywords

prawo energetyczne ; regulator ; dystrybucja ; przychód regulowany

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2017.06.30

Type

Artykuły / Articles
×