Details

Title

Model symulacyjny analizy ryzyka związanego z wykorzystaniem wód kopalnianych w celach energetycznych

Journal title

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Yearbook

2017

Volume

vol. 20

Numer

No 1

Authors

Keywords

odzysk ciepła z wód kopalnianych ; odnawialne źródła energii ; energia geotermalna

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2017.03.30

Type

Artykuły / Articles
×