Details

Title

Prawne uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce po 2015 r.

Journal title

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Yearbook

2017

Volume

vol. 20

Numer

No 1

Authors

Keywords

energia odnawialna ; zielone certyfikaty ; aukcja

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2017.03.30

Type

Artykuły / Articles
×