Details

Title

Ocena bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski – stan obecny i perspektywa do 2025 r.

Journal title

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Yearbook

2017

Volume

vol. 20

Numer

No 1

Authors

Keywords

polityka energetyczna ; bezpieczeństwo energetyczne ; gaz ziemny ; infrastruktura energetyczna

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2017.03.30

Type

Artykuły / Articles
×