Details

Title

Cygan czy Rom? Antropologiczna interpretacja sporu o słowa

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2018

Numer

No 3

Authors

Keywords

antrpologia społeczna ; nazewnictwo etniczne ; Cyganie ; Romowie ; dyskurs etniczny

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Date

23.08.2018

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

DOI

10.24425/122477

×