Details

Title

Smart city – sformatowany produkt czy narzędzie demokratyzacji? Dwa scenariusze rozwoju współczesnych polityk miejskich

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2018

Numer

No 1

Authors

Keywords

socjologia miasta ; studia miejskie ; smart city ; datyfi kacja ; nowe technologie

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Socjologii PAN ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Date

2018.03.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

DOI

10.24425/119088

×