Details

Title

Trzy generacje polityczne regionalnej elity samorządowej

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2018

Numer

No 1

Authors

Keywords

elita polityczna ; elita regionalna ; pokolenia polityczne ; wymiana elit ; rekrutacja elit

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Socjologii PAN ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Date

2018.03.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

DOI

10.24425/119085

×