Details

Title

Maciej Kazimierz Sarbiewski: Pięć pieśni (I 10, I 19, II 5, II 18, III 2)

Journal title

Meander

Yearbook

Vol. 71 (2016)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identifier

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118472

×