Details

Title

Wpływ poziomu stóp procentowych oraz wielkości luki Taylorana prawdopodobieństwo bankructwa banków w Polsce

Journal title

Finanse

Yearbook

2017

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Finansach PAN

Identifier

ISSN 1899-4822
×