Details

Title

Dobrze zorganizowana przestrzeń jako kluczowy czynnik rozwojuinnowacyjności/ <br />Well-Organised Space as a Key Factor of Innovation Development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 164

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×