Details

Title

Rola polityki spójności po 2013 r. w procesie konwergencji społeczno-gospodarczej polskich regionów<br>The Role of Cohesion Policy in the Process of Socio-Economic Convergence of Polish Regions after 2013

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 140

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×