Details

Title

Stanisław P i j a j , Opozycja w wiedeńskiej Radzie Państwa w latach siedemdziesiątychXIX w. (skład – organizacja – funkcjonowanie)

Journal title

Studia Historyczne

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0025-1429
×