Details

Title

Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej elektrociepłowni gazowo-parowej zintegrowanej ze zgazowaniem biomasy<br>Energy and cconomic effectiveness analysis of gas-steam combined heat and power plant integrated with biomass gasification

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2012

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X
×