Details

Title

Selected design and construction aspects of supercritical steam generators for high temperature reactors<br>Wybrane zagadnienia konstrukcji i projektowania wytwornic pary o parametrach nadkrytycznych współpracujących z reaktorami wysokotemperaturowymi

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2012

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X
×