Details

Title

Modelling of platen superheaters in a circulating fluidized bed boiler at different loads<br>Modelowanie grodziowych przegrzewaczy pary dla różnych obciążeń w kotle z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2012

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X
×