Details

Title

Radosław Domke, Ziemie Zachodnie i Północne w propagandzie lat 1945–1948

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2012

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identifier

ISSN 1509-1074
×