Details

Title

Thermodynamic evaluation of a combined heat and power plant with carbon dioxide capture installation integrated with a gas turbine<br>Ocena termodynamiczna bloku elektrociepłowni współpracującej z instalacją wychwytu dwutlenku węgla przy jej integracji z turbiną gazową

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2012

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X
×