Details

Title

Laboratory evaluation of rubber linings used in flue gas desulphurization plants by the gravimetric method and impedance spectroscopy<br>Laboratoryjna ocena wykładzin gumowych używanych w instalacjach odsiarczania spalin, metodą grawimetryczną i spektroskopii impedancyjnej

Journal title

Archiwum Energetyki

Yearbook

2012

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Problemów Energetyki PAN

Identifier

ISSN 0066-684X
×