Details

Title

W poszukiwaniu podejścia do studiowania o zarządzaniu własnością intelektualną (IP) – dla Michała

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2015

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×