Details

Title

Sprawozdanie z konferencji: Etyka w badaniach naukowych i szkolnictwie wyższym, 5–6 listopada 2012, Toruń

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2013

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×