Details

Title

Methods of Determining Rock Mass Freezing Depth for Shaft Sinking in Difficult Hydrogeological and Geotechnical Conditions/Określenie Głębokości Zamrażania Górotworu Dla Potrzeb Głębienia Szybów W Trudnych Warunkach Hydrogeologicznych I Geotechnicznych

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2014

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2014

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2014-0038

×