Details

Title

Morskie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jako specyficzny typ ubezpieczeń przymusowych . = Maritime Civil Liability Insurance as a variety of compulsory insurance

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2015

Numer

No XXXI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

79-95

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0860-7338
×