Details

Title

Rybołówstwo a porządek prawny na morzach (wybrane zagadnienia)

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2014

Numer

No XXX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Identifier

ISSN 0860-7338
×