Details

Title

Koncepcja szczególnych (specjalnych) okoliczności uwzględnianych przy delimitacji obszarów morskich . = Special circumstances in delimitation of Maritime Boundaries

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2014

Numer

No XXX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

181-199

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Date

2014

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0860-7338
×