Details

Title

Badanie i eksploatacja działek zarezerwowanych w obszarze przez spółki z krajów rozwiniętych i rozwijających się . = Exploration and exploitation of registered marine parcels within The Area by developed and developing countries’ companies

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2014

Numer

No XXX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

163-180

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Date

2014

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0860-7338
×