Details

Title

Ochrona patentowa bioróżnorodności morskiej poza granicami jurysdykcji państw oraz problemy z zastosowaniem reżimu własności intelektualnej (TRIPS) . = Overseas patent protection of marine biodiversity and the trips regime

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2013

Numer

No XXIX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

207-241

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Date

2013

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0860-7338
×