Details

Title

Dostosowywanie floty rybackiejUnii Europejskiej do zasobów organizmów morskich – unormowanie i ocenafinansowania . = Eu fishing fleet adjustment to marine bioresources — regulations and finance

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2013

Numer

No XXIX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

93-105

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Date

2013

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0860-7338
×