Details

Title

Wydanie ładunku bez konosamentu – analiza prawnaw świetle common law, reguł hasko-vasbijskich i reguł hamburskich . = Delivery of cargo without bill of lading in common law, hague-visby rules and hamburg rules. An analysis

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2013

Numer

No XXIX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

5-21

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Date

2013

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0860-7338
×