Details

Title

Zarządzanie ryzykiem introdukcji do środowiska morskiego obcych gatunków inwazyjnych. Analiza wytycznych IMO do konwencji balastowej . = Risk Management on Introduction of Invasive Species into the Marine Environment. Analysis of IMO Guidelines on BWM Convention

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2011

Numer

No XXVII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

179-203

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Date

2011

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0860-7338
×