Details

Title

Method for Determination of the Range of Failure Zone Around Macrocracks Surface in Rock Medium / Metoda badania zasięgu strefy zniszczenia wokół powierzchni makropęknięć w ośrodku skalnym

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0019

×