Details

Title

Determining the Effects of Discontinuities on Blast Heap Fragment Size Distribution Using a Numerical Modeling Method / Określanie wpływu spękań i nieciągłości na rozkład wielkości brył skalnych po pracach strzałowych w oparciu o metody modelowania numerycznego

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0017

×