Details

Title

Application of Number-Size (N-S) Fractal Model to Quantify of the Vertical Distributions of Cu and Mo in Nowchun Porphyry Deposit (Kerman, Se Iran) / Zastosowanie modelu fraktalnego n-s (liczba-rozmiar) do ilościowego określenia pionowego rozkładu Cu i Mo w złożu porfirowym (Kerman, Iran)

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0006

×