Details

Title

Primary Rock Temperature Fields in Czech and Polish Part of the Upper of the Upper Silesian Coal Basin / Pole temperatury pierwotnej skał w czeskiej i polskiej części górnośląskiego okręgu węglowego

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0004

×