Details

Title

Selection of the open pit mining cut-off grade strategy under price uncertainty using a risk based multi-criteria ranking system / Wybór strategii określania warunku opłacalności wydobycia w kopalniach odkrywkowych w warunkach niepewności cen w oparciu o wielokryterialny system rankingowy z uwzględnieniem czynników ryzyka

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2012

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0048-8

×