Details

Title

The distribution of air bubble size in the pneumo-mechanical flotation machine . Rozkład wielkości pęcherzyków powietrza w pneumo-mechanicznej maszynie flotacyjnej

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2012

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0047-9

×