Details

Title

Prediction of penetration rate of rotary-percussive drilling using artificial neural networks – a case study / Prognozowanie postępu wiercenia przy użyciu wiertła udarowo-obrotowego przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych – studium przypadku

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2012

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0046-x

×