Details

Title

Dynamic properties of hot-wire anemometric measurement circuits in the aspect of measurements in mine conditions / Właściwości dynamiczne termoanemometrycznych układów pomiarowych w aspekcie pomiarów w warunkach kopalnianych

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2012

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0045-y

×