Details

Title

Investigating ground vibration to calculate the permissible charge weight for blasting operations of Gotvand-Olya dam underground structures / Badania drgań gruntu w celu określenia dopuszczalnego ciężaru ładunku wybuchowego przy pracach strzałowych w podziemnych elementach tamy w Gotvand-Olya

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2012

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0044-z

×