Details

Title

Static and dynamic analyses of the stability of mining wastes (Ravaneti) in the Carrara marble area (Apuan Alps, Italy) / Analiza statyczna i dynamiczna stabilności hałd odpadów górniczych w regionie wydobycia marmurów Carrara (Alpy Apuańskie, Italia)

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2012

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0043-0

×