Details

Title

Non-linear optimization of high-pressure gas networks with respect to hydrate control / Nieliniowa optymalizacja sieci gazowej wysokiego ciśnienia z uwzględnieniem zapobieganiu hydratów

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2012

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0040-3

×