Details

Title

Represje i wojna w narracjach biografi cznych Polaków z Żytomierszczyzny, Kijowszczyzny i Podola<br>Repressions and War in the Biographical Narratives of Poles Living in Zhytomyr, Kyiv and Podolia Regions

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2010

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×