B O Wydawnictwie
rhis

ISSN:

 0080-3472

Publisher:

Komitet Nauk o Sztuce PAN
 

Redakcja

Komitet Redakcyjny:
Andrzej Grzybkowski (Redaktor naczelny)
Juliusz A. Chrościcki
Ryszard Kasperowicz
Adam Małkiewicz
Joanna Sosnowska
Mateusz Salwa (Sekretarz redakcji)